VÁROSSZALÓNAK VÁR & BÉKEMÚZEUM

A 12–13. században épített szalónaki vár egy stratégiai jelentőségű, észak–déli irányú kereskedelmi útvonal mellett helyezkedett el. III. Frigyes császár 1445-ben Andreas Baumkircher zsoldosvezérnek adta zálogba, aki aztán 1461-től a vár és a hozzá tartozó uradalom birtokosa lett. A Baumkircher-nemzetség férfi ágának kihalásával Szalónak1527-től kezdődően csaknem 350 éven át a magyar főúri Batthyány-család tulajdonában volt.

Az 1848-as magyar forradalmat követően felbomlott a Batthyányiak szalónaki uradalma. Sok birtokrész, köztük a vár is magánkézbe került. Az I. világháború alatt hadifogságba esett orosz tiszteket szállásoltak el a várban, a II. világháború idején a Kelet-Európából idehurcolt kényszermunkásokat, (ún. "Ostarbeiter") helyezték el e falak között. A világháború után, 1945. október10-től 1947. május 14-ig egykori nácik börtöneként működött. 1956-ban a magyar menekültek részére létesítettek itt befogadó ill. átmeneti tábort.

A vár egy darabig Udo Illig osztrák politikus magántulajdonában volt, majd 1980-ban Burgenland tartomány megvásárolta, s máig tartományi tulajdonban van. Ekkoriban alapították az ÖSFK-t, a Béke és Konfliktuskezelés Osztrák Tanulmányi Központját. 1991. október 1-én Városszalónak városi rangot kapott. Dél-Burgenland, ahol Városszalónak fekszik, változatos történelmű táj.

A népek és kultúrák érintkezésének határvidékén a béke ritka vendégnek számított.

A mai Burgenlandban kialakult a tolerancia és a kölcsönös tisztelet szellemisége, amely lehetővé teszi, hogy a horvát, magyar és roma népcsoportok békében, egyetértésben éljenek a német ajkú lakossággal.

Városszalónakon is a világ békéjének megőrzésére tanítunk: a várból, a valamikori katonai létesítményből mára a béke ügyének erőssége lett, hiszen benne kapott helyet a Béke Európai Múzeuma. Szintúgy a várban található 1982 óta a Béke és Konfliktuskezelés Osztrák Tanulmányi Központja, illetőleg 1992-től az EPU, az Európai Béke Egyetem, amely 2010 óta nemzetközi szinten aktív magánegyetemként működik, ahová a világ minden tájáról jönnek a tanulni vágyó diákok.

A világ legkisebb egyetemi városában tehát nemcsak természeti és kulturális értékekkel találkozunk lépten-nyomon, hanem nyíltsággal és sokszínűséggel is. A kultúra szerelmeseinek a régi korok kővé vált emlékei nyújtanak betekintést a város változatos történelmébe.

További információk:
www.stadtschlaining.at

Bild 01Bild 02Bild 03